Tisk

judr_tomas_pavlicekJUDr. Tomáš Pavlíček, advokát

Dosažené vzdělání:

  • 2005 absolutorium Univerzity Karlovy v Praze, obor právo (titul Mgr.)
  • 2006 rigorózní zkouška na Univerzitě Karlově v Praze (titul JUDr.)
  • 2015 advokátní zkouška, Česká advokátní komora

Pracovní historie:

  • od roku 2005 podnikový právník
  • od roku 2011 advokátní koncipient
  • od roku 2015 samostatný advokát