Home Poskytované služby
Právní služby Tisk Email

Advokátní kancelář JUDr. Evy Pavlíčkové poskytuje zejména tyto právní služby:

 • Sepisování smluv
 • Poskytování právních porad a konzultací
 • Zastupování před soudy, sepisování žalob a dalších soudních podání

Právní servis poskytujeme převážně v těchto právních oblastech:

Občanské právo

 • Sepisování smluv o převodu nemovitostí, nájemních smluv, darovacích apod., řešení sporů týkajících se nemovitostí
 • Řešení majetkových vztahů a z nich plynoucích sporů
 • Mimosoudní, soudní vymáhání pohledávek včetně exekučního řízení
 • Sepisování smluv kupních, smluv o dílo, smluv nájemních apod.

Bytová problematika

 • Sepisování smluv týkajících se koupě bytů a nebytových prostor
 • Sepisování nájemních smluv
 • Ukončení nájemních vztahů, výpovědi, žaloby na vyklizení
 • Řešení sporů týkajících se nájmu a podnájmu bytů a nebytových prostor
 • Vymáhání pohledávek vzniklých v souvislosti s nájmem a podnájmem bytů a nebytových prostor

Obchodní právo

 • Právo obchodních společností- zakládání, změny, řízení před obchodním rejstříkem
 • Sepisování smluv, řešení sporů z obchodního styku
 • Přihlášky pohledávek do konkurzního řízení
 • Řešení sporů z nekalé soutěže

Rodinné právo

 • Rozvody sporné, nesporné
 • Majetkové vypořádání společného jmění manželů
 • Uplatňování nároků výživného

Trestní právo

 • objahoba v přípravném řízení se zaměřením na odklony v trestním řízení (typicky dopravní nehody)
  obhajoba v řízení před soudem včetně odvolacího řízení
  dovolání, ústavní stížnosti, stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva
  zastoupení poškozeného (příprava trestních oznámení, náhrada škody apod.)
  Objahoba v přípravném řízení se zaměřením na odklony v trestním řízení (typicky dopravní nehody)
 • Obhajoba v řízení před soudem včetně odvolacího řízení
 • Dovolání, ústavní stížnosti, stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva
 • Zastoupení poškozeného (příprava trestních oznámení, náhrada škody apod.)
 

Aktuality

Poskytujeme komplexní služby při prodeji nemovitostí.

Neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vás provedeme všemi procesy, které se týkají prodeje Vaší nemovitosti.

Kontaktujte nás

Adresa: Štefánikova 2664, Zlín
Tel / Fax: +420 577 158 983
Mobil: +420 773 619 555
Email: advokatka@ak-pavlickova.cz
fb

Občanské právo

Sepisování darovacích smluv, kupních smluv, řešení majetkových vztahů, ...

Obchodní právo

Založení společnosti všech právních forem a družstev, zastupování před Živnostenskými úřady, řešení sporů, ...

Bytová problematika

Sepisování nájemních smluv, ukončení nájemních vztahů, řešení sporů ...

Prodeje nemovitostí

Naše kancelář Vám zajistí komplexní pomoc při prodeji Vaší nemovitostí.