Právní služby Tisk

Advokátní kancelář JUDr. Evy Pavlíčkové poskytuje zejména tyto právní služby:

 • Sepisování smluv
 • Poskytování právních porad a konzultací
 • Zastupování před soudy, sepisování žalob a dalších soudních podání

Právní servis poskytujeme převážně v těchto právních oblastech:

Občanské právo

 • Sepisování smluv o převodu nemovitostí, nájemních smluv, darovacích apod., řešení sporů týkajících se nemovitostí
 • Řešení majetkových vztahů a z nich plynoucích sporů
 • Mimosoudní, soudní vymáhání pohledávek včetně exekučního řízení
 • Sepisování smluv kupních, smluv o dílo, smluv nájemních apod.

Bytová problematika

 • Sepisování smluv týkajících se koupě bytů a nebytových prostor
 • Sepisování nájemních smluv
 • Ukončení nájemních vztahů, výpovědi, žaloby na vyklizení
 • Řešení sporů týkajících se nájmu a podnájmu bytů a nebytových prostor
 • Vymáhání pohledávek vzniklých v souvislosti s nájmem a podnájmem bytů a nebytových prostor

Obchodní právo

 • Právo obchodních společností- zakládání, změny, řízení před obchodním rejstříkem
 • Sepisování smluv, řešení sporů z obchodního styku
 • Přihlášky pohledávek do konkurzního řízení
 • Řešení sporů z nekalé soutěže

Rodinné právo

 • Rozvody sporné, nesporné
 • Majetkové vypořádání společného jmění manželů
 • Uplatňování nároků výživného

Trestní právo

 • objahoba v přípravném řízení se zaměřením na odklony v trestním řízení (typicky dopravní nehody)
  obhajoba v řízení před soudem včetně odvolacího řízení
  dovolání, ústavní stížnosti, stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva
  zastoupení poškozeného (příprava trestních oznámení, náhrada škody apod.)
  Objahoba v přípravném řízení se zaměřením na odklony v trestním řízení (typicky dopravní nehody)
 • Obhajoba v řízení před soudem včetně odvolacího řízení
 • Dovolání, ústavní stížnosti, stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva
 • Zastoupení poškozeného (příprava trestních oznámení, náhrada škody apod.)