Home Rodinné právo
Rodinné právo Tisk Email
V rámci rodinného práva řešíme zejména problematiku rozvodů, smluv o vypořádání mezi manžely (vypořádání společného jmění manželů, vypořádání práv a povinností společného bydlení a stanovení vyživovací povinnosti), dohod o úpravě poměrů k nezletilým dětem během rozvodu a po rozvodu.
  
Klienty zastupujeme v řízeních o rozvod manželství, při vymáhání dlužného výživného a také ve sporech o úpravu poměrů k nezletilým dětem a o stanovení vyživovací povinnosti, a to jak v případě rodičů ve vztahu k dětem, tak pro případ jejího neplnění ze strany manželů navzájem.
 

Aktuality

Poskytujeme komplexní služby při prodeji nemovitostí.

Neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vás provedeme všemi procesy, které se týkají prodeje Vaší nemovitosti.


Občanské právo

Sepisování darovacích smluv, kupních smluv, řešení majetkových vztahů, ...

Obchodní právo

Založení společnosti všech právních forem a družstev, zastupování před Živnostenskými úřady, řešení sporů, ...

Bytová problematika

Sepisování nájemních smluv, ukončení nájemních vztahů, řešení sporů ...

Prodeje nemovitostí

Naše kancelář Vám zajistí komplexní pomoc při prodeji Vaší nemovitostí.