Rodinné právo Tisk
V rámci rodinného práva řešíme zejména problematiku rozvodů, smluv o vypořádání mezi manžely (vypořádání společného jmění manželů, vypořádání práv a povinností společného bydlení a stanovení vyživovací povinnosti), dohod o úpravě poměrů k nezletilým dětem během rozvodu a po rozvodu.
  
Klienty zastupujeme v řízeních o rozvod manželství, při vymáhání dlužného výživného a také ve sporech o úpravu poměrů k nezletilým dětem a o stanovení vyživovací povinnosti, a to jak v případě rodičů ve vztahu k dětem, tak pro případ jejího neplnění ze strany manželů navzájem.